O nas

Ośrodek Promocy Pedagogicznej "Żyj zdrowo" powstał w 1999 roku z myślą o udzielaniu profesjonalnej kompleksowej pomocy:
- uczniom
- nauczycielom i rodzicom
- wychowawcom kolonii

Ośrodek udziela wsparcia szkołom i przedszkolom w zakresie:
- promowania zdrowego stylu życia
- życia bez przemocy
- zagospodarowania czasu wolnego młodzieży

Ośrodek prowadzi działalność:
- edukacyjno - profilaktyczną
- opiekuńczo - wychowawczą
- w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz organizuje kursy wychowawców kolonii