Klasa z klasą czyli co mogę zrobić, aby w klasie żyło się lepiej? (wiek 9-10 lat)

Motto:

Co mogę zrobić, aby w klasie żyło się lepiej?

Cel zajęć:

 • poznanie wzajemnych relacji między uczniami w klasie
 • rozpoznawanie zachowań agresywnych
 • uświadomienie, co pomaga, a co przeszkadza w porozumiewaniu się
 • ułatwienie zrozumienia samego siebie
 • praktyczne sposoby służące poprawie komunikacji między uczniami w klasie

Formy i metody zajęć:

Proponujemy trzy dwugodzinne spotkania w klasie: dlaczego jedni dokuczają innym; jak czują się osoby doznające przemocy, używające przemocy oraz obserwatorzy; rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych oraz nieagresywne sposoby zachowania się przy jednoczesnym osiągnięciu celów.
Program służy poprawieniu bezpieczeństwa uczniów w klasie. Zajmujemy się zdiagnozowaniem i poprawieniem komunikacji w klasie, między rówieśnikami i dorosłymi. Opracowujemy klasowy kodeks przeciwdziałania przemocy. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi, takimi jak dyskusja panelowa, burza mózgów, praca w małych grupach, techniki audio-wizualne, drama, mini wykład.

Każdy ma prawo do prywatności i intymności (10–11 lat)

Motto:

Moje ciało należy do mnie, mam prawo do poszanowania i godności.

Cel zajęć:

 • wyjaśnienie pojęć związanych z intymnością, prywatnością, sekretem.
 • uświadomienie, na czym może polegać naruszenie tych wartości w domu, klasie, otoczeniu
 • wskazanie, jak się bronić, z czyjej pomocy korzystać
 • poznanie dokumentów oraz instytucji chroniących przed przemocą.

Formy i metody zajęć:

Młodzież bierze udział w ćwiczeniach wyzwalających własną konstruktywną aktywność. Analizuje pozytywne i negatywne skutki możliwych zachowań w sytuacji zagrożenia. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi (dyskusja panelowa, burza mózgów, praca w małych grupach, techniki audio-wizualne, drama, mini wykład).interesująca rozmowa o problemach

Zapobieganie zachowaniom autoagresywnym u młodzieży czyli jak polubić siebie, być zadowolonym z własnego ciała?

Motto:

Nobody's perfect but.... me

Cel zajęć:

 • pomoc młodzieży w zrozumieniu, że wygląd nie powinien decydować o wartości człowieka;
 • podnoszenie samooceny uczniów;
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnego ciała;
 • wskazywanie niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem różnych metod kontrolowania i obniżania masy ciała;
 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia i odżywiania;
 • rozwijanie wiedzy młodzieży na temat istoty, objawów, uwarunkowań i skutków anoreksji i bulimii;
 • zapoznanie z zasadami pomocy osobom chorującym na anoreksję/bulimię;
 • dostarczenie informacji o ośrodkach terapeutycznych, szpitalach, poradniach specjalistycznych, gabinetach psychologicznych w Polsce, zajmujących się - leczeniem zaburzeń odżywiania.

Formy i metody zajęć:

Są to cztery zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjno -terapeutycznym. Podstawową formą pracy jest rozmowa, dyskusja, praca w grupach zadaniowych dwuosobowych, kilkuosobowych. W zależności od doświadczenia uczestników dobieramy odpowiednie metody i formy realizacji tematyki zajęć. Warsztaty prowadzone są dla dziewcząt starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Przewidujemy warsztaty dla rodziców. Wyniki ankiet ewaluacyjnych potwierdzają potrzebę oraz zainteresowanie warsztatami.

Dziękuję NIE! (wiek 10–12 lat)

Motto:

Źródło dobrej zabawy tkwi w nas samych.

Cel zajęć:

 • Uświadomienie na czym polega uzależnienie
 • Odroczenie chęci sięgania po substancje psychoaktywne
 • Modelowanie prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia
 • Ćwiczenie asertywnej odmowy
 • Dokonywanie świadomych wyborów

Formy i metody zajęć:

Dziękuję NIE! - czyli o tym na czym polega uzależnienie oraz o właściwej postawie wobec nich. Zajęcia obejmują dwa bloki warsztatów. Warsztaty przeznaczone są dla klas szóstych szkół podstawowych.
Podczas pierwszego spotkania uczniowie zapoznają się z podstawowymi terminami takimi jak nałóg, środki psychoaktywne, ale także poznają cechy psychofizyczne osoby uzależnionej oraz skutki uzależnień. Drugie spotkanie obejmuje naukę asertywnej odmowy. Prowadzący przekazuje uczniom informację, gdzie szukać pomocy. Na koniec uczniowie wypracowują kodeks zdrowego stylu życia.
Po warsztatach uczestnicy będą rozumieli istotę uzależnienia oraz wszystkie związane z tym zagrożenia. Zajęcia pozwalają na wzrost świadomości uczniów, a co za tym idzie większej odpowiedzialności przy podejmowaniu wyborów dotyczących ich życia. 

III Elementarz czyli 7 kroków (wiek 14-16 lat)

Motto:

Promowanie zdrowego stylu życia i spraw,  dla których warto żyć: miłości, wolności, przyjażni, radości

Cel zajęć:

 • Poznanie zasad zdrowego stylu życia
 • Ochrona zdrowia
 • Uształtowanie właściwej postawy wobec uzależnień
 • Realizowanie zadań profilaktyki szkolnej, domowej, lokalnej
 • Utworzenie w szkole grupy ekspertów z uczniów, nauczycieli, rodziców
 • Opóżnienie inicjacji uczniów

Formy i metody zajęć:

 • Ćwiczenia i zabawy aktywizujące
 • Wykład, dyskusja panelowa rozmowa kierowana
 • Burza mózgów
 • Techniki dramy, techniki audiowizualne
 • Praca indywidualna i grupowa