Ośrodek Pomocy Pedagogicznej "Żyj zdrowo" istnieje od 1999 roku.

Z Ośrodkiem współpracują pedagodzy i psychologowie, projektujący i przygotowujący programy edukacyjne dla oświaty oraz rodziców.

Programy dotyczą problematyki przeciwdziałania przemocy domowej, szkolnej i wykorzystywania seksualnego dzieci. Podstawowa strategia profilaktyczna zastosowana w programach opiera się na przekonaniu, że dzieci nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania dorosłych, którzy nadużywają ich zaufania dla zaspokojenia własnych potrzeb. Dzieci mają prawo do szacunku i ochrony.

Opracowaliśmy kompleksową ofertę cyklicznych zajęć edukacyjnych pod nazwą "Bezpieczeństwo dziecka ".

Zajęcia przeznaczone są dla przedszkoli i szkół. Zakres treści, forma oraz metoda zajęć dostosowana jest do wieku adresatów. Cykliczność zapewnia dzieciom skuteczniejszą pomoc dotyczącą rozpoznawania naruszenia i skutecznego komunikowania swojego sprzeciwu.

Dotychczas w zajęciach wzięło udział ponad 100 tysięcy adresatów - dzieci i rodziców.

Opinie o ośrodku

Przedstawiamy opinie i referencje współpracy z naszym Ośrodkiem.
Zachęcamy do lektury.

Zobacz

Dla nauczycieli, rodziców i wychowawców prowadzimy warsztaty, jak rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach ze strony nieznajomych tak, żeby dzieci nie przerazić, a ochronić oraz jak zachowuje się dziecko wykorzystane seksualnie, jak można mu pomóc?

Ponadto w ramach zagospodarowania czasu wolnego wychowanków organizujemy szkolenia przygotowujące studentów do pracy z dziećmi na koloniach. Kursy wychowawców kolonii ukończyło już 1600 absolwentów.

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi przez profesjonalny zespół pedagogów i animatorów młodzieżowych z dużym doświadczeniem praktycznym.