Dla rodziców i nauczycieli

W ramach realizacji Programu BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA przewidujemy dla rodziców:

klas I - III

  • Spotkanie wstępne z autorami programu O dotyku dobrym, złym i potajemnym, których celem jest wzajemne poznanie się prowadzących i rodziców, określenie potrzeb klasy w zakresie ochrony dzieci przed niebezpieczeństwem, łamaniem praw, sformułowanie diagnozy uwzględniającej oczekiwania rodziców i wychowawcy klasy.
  • Warsztaty, których celem jest poznanie różnych niebezpieczeństw grożących dzieciom ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wykorzystywania. Poruszając ten drażliwy temat, chcemy pomóc rodzicom lepiej chronić swoje dzieci, uważniej obserwować - a gdy zajdzie potrzeba - lepiej sobie radzić z tym problemem, jak zachowuje się dziecko, które zostało wykorzystane i uczymy takie zachowania dziecka rozpoznawać.
  • Warsztaty "Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sprawach i z czyjej pomocy skorzystać? Prezentacja książek Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, dotyczących wykorzystywania i ochrony prawnej.

klas starszych

  • Spotkanie wstępne z autorami programu "Każdy ma prawo do prywatności" których celem jest wzajemne poznanie się prowadzących i rodziców, określenie potrzeb klasy w zakresie ochrony dzieci przed niebezpieczeństwem, łamaniem praw, sformułowanie diagnozy uwzględniającej oczekiwania rodziców i wychowawcy klasy.
  • Warsztaty, których celem jest poznanie niebezpieczeństw grożących dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wykorzystywania dzieci. Jak dziecko może chronić swoją prywatność, kiedy ktoś chce ją przekroczyć w klasie, domu, w otoczeniu. Do kogo zwrócić się o pomoc, żeby nie czuć się poszkodowanym i poniżonym.
  • Warsztaty "Agresja w klasie, w domu - jak przeciwdziałać?" Podstawowe mechanizmy zachowań agresywnych; przyjmowane role (agresor, poszkodowany, obserwator). Dlaczego niektórzy dokuczają innym? Agresja psychiczna, fizyczna, słowna. Nauka nieinwazyjnego rozwiązywania konfliktów. Jak pomóc poszkodowanym?
    Próba określenia jednolitej i konsekwentnej postawy dorosłych wobec przemocy i agresji w domu i szkole.
  • Warsztaty "Moje dziecko jest w okresie dojrzewania"Charakterystyka dziecka w okresie dojrzewania na własnym (co lubiłem robić, kto był dla mnie ważny, czego i kogo się bałem). Jak budować pozytywne relacje ze swoim dzieckiem? Jakich podstawowych błędów nie popełniać? Jak szanować i przestrzegać prawa własne i dziecka?