Dzien dobry
MENU
OFERTY PROGRAMOWE
STRONY POLECANE
...


Ośrodek Pomocy Pedagogicznej "Żyj zdrowo" istnieje od szesnastu lat. Z Ośrodkiem współpracują pedagodzy i psychologowie, projektujący i przygotowujący programy edukacyjne dla oświaty oraz rodziców. Programy dotyczą problematyki przeciwdziałania przemocy domowej, szkolnej i wykorzystywania seksualnego dzieci. Podstawowa strategia profilaktyczna zastosowana w programach opiera się na przekonaniu, że dzieci nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania dorosłych, którzy nadużywają ich zaufania dla zaspokojenia własnych potrzeb. Dzieci mają prawo do szacunku i ochrony.

Opracowaliśmy kompleksową ofertę cyklicznych zajęć edukacyjnych pod nazwą "Bezpieczeństwo dziecka ". Zajęcia przeznaczone są dla: przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów. Zakres treści, forma oraz metoda zajęć dostosowana jest do wieku adresatów. Cykliczność zapewnia dzieciom skuteczniejszą pomoc dotyczącą rozpoznawania naruszenia i skutecznego komunikowania swojego sprzeciwu. Dotychczas w zajęciach wzięło udział ponad 8 tysięcy dzieci

Dla nauczycieli, rodziców i wychowawców prowadzimy warsztaty, jak rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach ze strony nieznajomych tak, żeby dzieci nie przerazić, a ochronić oraz jak zachowuje się dziecko wykorzystane seksualnie, jak można mu pomóc?

Ponadto w ramach zagospodarowania czasu wolnego wychowanków organizujemyszkolenia przygotowujące studentów do pracy z dziećmi na koloniach. Kursy wychowawców kolonii ukończyło już 1600 absolwentów.

Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami interaktywnymi przez profesjonalny zespół pedagogów i animatorów młodzieżowych z dużym doświadczeniem praktycznym. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.zyjmyzdrowo.pl

KONTAKT
ZAŁĄCZNIKI

oferta 2015

szablony stron